dinsdag 8 november 2016

Nieuwe tandarts

Nieuwe tandarts

Nieuwe tandarts in de praktijk.

Mijn praktijkbestand is, na 9 maanden aan het werk te zijn, zo snel gegroeid dat een collega mij gaat helpen. Het is leuk om te zien dat de praktijk zo groeit en dat deze stap, nu al, genomen kan worden.

De patiënten die zich vanaf nu aanmelden als nieuwe patiënt komen bij haar voor controle en eventuele behandeling. Patiënten die al bij mij staan ingeschreven zullen ook bij mij blijven. Mogelijk dat op termijn mijn praktijkdeel weer kan groeien, maar dat zal even duren. Overigens zal er binnen mijn patiënten groep altijd ruimte blijven voor gezinsuitbreiding of gezinshereniging.

De zoektocht naar een collega was geen makkelijke. Je moet een bepaald vertrouwen in iemand hebben en samen een visie delen over hoe patiënten behandeld moeten worden. Ik ben dan ook blij dat dit is gelukt.

Sharmila Knoops – Bhaggoe, opgegroeid in Zwolle, kende ik al van haar opleiding in Groningen, die zij in 2010 met succes heeft afgerond. Daarnaast heb ik eerder samen met haar gewerkt. Zodoende ben ik er van overtuigd dat niet alleen de kwaliteit van haar werk goed is, alsook de omgang met de patiënt en de manier van behandelen. Ze behandelt als algemeen practicus en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister tandartsen (KRT). Uiteraard volgt ze de daartoe benodigde nascholing.

Tandarts Knoops – Bhaggoe zal op donderdag 19 januari 2017 beginnen en ze zal aanvankelijk de donderdagen aanwezig zijn. Naarmate haar praktijkdeel zal groeien zal ze meerdere dagen aanwezig zijn. Voor pijnklachten of andere spoedgevallen kunnen haar patiënten uiteraard buiten haar werkdagen bij de praktijk terecht.